Login vergeten?
Gemeenteschool PIEnTER is een kleine innoverende school op de rand van het industrieterrein Kortrijk-Noord. PIEnTER is een vestigingsplaats en vormt samen met WIJZER de gemeentelijke Boudewijnschool Kuurne.
Met ongeveer 175 leerlingen in de kleuter- en lagere afdeling heerst er in PIEnTER een gezellige familiale sfeer waarbij onze ouders op een enthousiaste en positieve manier inspraak hebben in het schoolgebeuren.

Met ons deskundig team proberen we door een positieve werking aan talentontplooiing te doen bij alle leerlingen. Hiervoor scholen onze leerkrachten regelmatig bij en spelen we doordacht in op maatschappelijke evoluties. Aandacht voor elk kind individueel is een peiler in ons leer- en opvoedingsproject. Dit komt ten volle tot zijn recht in onze SMART-werking waarvan de speerpunten zijn:
- We zetten in op het ontwikkelen van de 21ste eeuw competenties
- We bieden onderwijs op maat van elke leerling
- Leerlingen leren samen, leerkrachten werken samen
- We stimuleren een brede ontwikkeling en werken aan talentontplooiing.
- We organiseren motiverend onderwijs

Een bezoek aan de school kan op eenvoudig verzoek. Sandra Devinck, directeur van de school, maakt graag wat tijd voor u vrij om Pienter wat beter te leren kennen. U kan de directeur binnen de schooluren bereiken op 056/71 19 78 of 0477/78 77 93.